Privacy verklaring

Caravanbedrijf Dank en Hoop is gevestigd aan de Rijndijk 63, 2394 AC Hazerswoude Rijndijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Caravanbedrijf Dank en Hoop gevestigd aan de Rijndijk 63, 2394 AC Hazerswoude Rijndijk,  telefoonnummer 071-3412383.  Annemieke de Jong is de functionaris gegevensbescherming van Caravanbedrijf Dank en Hoop en is te bereiken via info@dankenhoop.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Caravanbedrijf Dank en Hoop verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens caravan / camper / vouwwagen / overig voertuig

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Caravanbedrijf Dank en Hoop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
– Het uitbrengen van vrijblijvende offertes
– Het opmaken van orderbevestigingen van bestelde producten
– Het afhandelen van betalingen
– U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Caravanbedrijf Dank en Hoop verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Caravanbedrijf Dank en Hoop verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die, indien van toepassing, uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Caravanbedrijf Dank en Hoop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Caravanbedrijf Dank en Hoop gebruikt alleen technische en functionele cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien& aanpassen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Caravanbedrijf Dank en Hoop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dankenhoop.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Caravanbedrijf Dank en Hoop wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Caravanbedrijf Dank en Hoop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dankenhoop.nl.